2019-жылдын 14-мартында КР Эмгек жана социалдык өнүгүү министри У. Кочкоров СЖКМС негизинде электрондук ведомстволор аралык маалымат алмашуу пилоттук долбоордун текшерип чыкты

2019-жылдын 14-мартында КР Эмгек жана социалдык өнүгүү министри У. Кочкоров Социалдык жардам корпоративдик маалыматтык системасынын негизинде электрондук ведомстволор аралык маалымат алмашуу пилоттук долбоордун жүрүшүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук жана Чуй облусунун Аламудун райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыктарында текшерип чыкты.

Башкармалыктардын кызматкерлери тарабынан ведомстволук аралык маалымат алмашуунун иштөөсүн, тактак айтканда жарандар мамлекеттик жөлөкпул алуу үчүн кайрылганда жарандын паспорту, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана пенсиялык камсыздоосу боюнча электрондук маалыматтарды алууну көрсөтүштү.

Ведомстволор аралык маалымат алмашуу - бул документтерди  чогултууга кеткен жарандардын убактысын кыскартууга жол берет, азыркы күнү жарандар көптөгөн документтерди чогултуп жана мамлекеттик жөлөкпулду алуу үчүн көптөгөн акча каражаттарды сарпташат экендигин Министр У. Кочкоров белгиледи. Электрондук маалымат алмашуу ушул маселелерди чечүүгө багытталган. Жалпысында, бул мүмкүнчүлүктөр кагаз түрүндөгү маалымкаттардан баш тартууга жана Министрлик тарабынан берилип жаткан мамлекеттик кызматтарды оптималдаштырууга шарттарды түзөт тургандыгы айтылды.

Кыргызча

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборунун март айынын экинчи жумасындагы иши тууралуу маалымат

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборуна 2019 – жылдын 8 - мартынан 15 - мартына чейин 2878 телефондон кайрылуу, же бир суткада 411 чалуу түшкөн.

Анын ичинен 53 абонент консультация алуу же жардам көрсөтүү жөнүндө суранып чалган (3 же 5,7 % жаш балдардан, ал эми 50 же 94,3 % чоң адамдардан түшкөн). Аны ичинен 32 абонентке жеринен телефон аркылуу сунуштар жана консультациялар берилди, 3 абонентке психологиялык консультация берилди, 18 кайрылуу башка тиешелүү органдардын, мекемелердин аймактык бөлүмдөрүнө алардын компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. 53 чалуунун  ичинен эркектерден – 12 (22,6 %), аялдардан - 38 (71,7%), балдардан - 3 анын ичинен эркектер - 2 (66,6 %), кыздардын - 1 (33,4 %).

Кайрылуулардын түрү жана мүнөзү төмөнкүдөй:

- социалдык жардам сурап - 17 абонент чалган;

- финансылык, юридикалык жана башка жардам сурап – 8;

- балдарга карата ырайымсыз мамиле, зордук зомбулук болгон тууралуу-6;

- үй–бүлөлүк мамилелер жана чыр–чатактар тууралуу – 6;

- билим берүү системасы боюнча – 5;

- аялдарга карата үй – бүлөлүк зомбулук көрсөтүлгөнү тууралуу - 4;

- баланы тарбиялоо, анын жүрүм – туруму, ата – эне менен балдардын, окуучулар менен мугалимдердин болгон өз ара  мамилелери тууралуу  - 3;

- психологиялык жабырлануудан - 2;

- мектептеги рэкет – 1;

Кыргызча

Тең укуктар жана инновациялар: БУУ Эл аралык аялдар күнүн Таласта белгилейт

ТАЛАС, 2019-жылдын 5-марты – Бүгүн Таласта белгилүү кыргызстандыктардын ийгиликтерге кантип жетүү жана өзү эңсеген кесипти тандай билүү жөнүндө айткандарын угуу үчүн 400дөн ашуун жаштар чогулушту. Бул иш-чара БУУнун Аялдардын эл аралык күнүнө карата аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу боюнча глобалдык кампаниясынын алкагында өткөрүлүү менен теңчиликти илгерилетүүгө жана өзгөрүүлөрдүн пайдасы үчүн инновацияларды жана технологияларды түзүүгө басым жасалды. Талас жаштары менен жолугушууну БУУнун агенттиктери Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жана Талас облустук администрация менен биргеликте уюштурду.

Кыргызча

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборунун март айынын 1-жумасындагы иши тууралуу маалымат

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборуна 2019 – жылдын 1 - мартынан 8 - мартына чейин  3128  телефондон кайрылуу, же бир суткада 446 чалуу түшкөн.

Анын ичинен 55 абонент консультация алуу же жардам көрсөтүү жөнүндө суранып чалган (9 же 16,4% жаш балдардан, ал эми 46 же 83,6% чоң адамдардан түшкөн). Аны ичинен 36 абонентке жеринен телефон аркылуу сунуштар жана консультациялар берилди, 5 абонентке психологиялык консультация берилди, 14 кайрылуу башка тиешелүү органдардын, мекемелердин аймактык бөлүмдөрүнө алардын компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. 55 чалуунун  ичинен эркектерден - 5 (9,1%), аялдардан - 41 (74,5%), балдардан - 9 анын ичинен эркектер - 4 (7,3%), кыздардын - 5 (9,1%).

Кайрылуулардын түрү жана мүнөзү төмөнкүдөй:

- социалдык жардам сурап - 18 абонент чалган;

 - үй–бүлөлүк мамилелер жана чыр–чатактар тууралуу – 8;

- баланы тарбиялоо, анын жүрүм – туруму, ата – эне менен балдардын, окуучулар менен мугалимдердин болгон өз ара  мамилелери тууралуу  - 7;

- балдарга карата ырайымсыз мамиле, зордук зомбулук болгон тууралуу- 5;

- аялдарга карата үй – бүлөлүк зомбулук көрсөтүлгөнү тууралуу - 4;

- билим берүү системасы боюнча – 4;

- психологиялык жабырлануудан - 3;

- башка суроолор менен – 3;

Кыргызча

2019-жылдын 11-мартына карата республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө

Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө төмөнкүнү билдирет. 2019-жылдын 11-мартына карата 701121,8 миң сом март айы үчүн каржыланган.

Төлөмдөрдүн аталышы

март айы 2019г.

 
 

1

2

 

Мамлекеттик жөлөкпулдар

568650,7

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27632,0

 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер, Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

Кыргызча

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборунун иши тууралуу маалымат

«Балдар үчүн ишеним телефону» борборуна 2018 – жылдын февраль айында 102050 телефондон кайрылуу же бир суткада 356 чалуу түшкөн.

Анын ичинен 213 абонент консультация алуу же жардам көрсөтүү жөнүндө суранып чалган (24 же 11,3% жаш балдардан, ал эми 189 же 88,7% чоң адамдардан түшкөн). Аны ичинен 136 абонентке жеринен телефон аркылуу сунуштар жана консультациялар берилди, 8 абонентке психологиялык консультация берилди, 69 кайрылуу башка тиешелүү органдардын, мекемелердин аймактык бөлүмдөрүнө алардын компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. 213 чалуунун  ичинен эркектерден - 45 (21,1%), аялдардан - 144 (67,6%), балдардан - 24 анын ичинен эркектер - 10 (41,7%), кыздардын - 14 (58,3%).

Кайрылуулардын түрү жана мүнөзү төмөнкүдөй:

- социалдык жардам сурап - 80 абонент чалган;

- азык – түлүк, финансылык, юридикалык жана башка жардам сурагандардын саны 26;

- балдарга карата ырайымсыз мамиле, зордук зомбулук болгон тууралуу- 20;

- үй–бүлөлүк мамилелер жана чыр–чатактар тууралуу – 18;

- билим берүү системасы боюнча – 11;

- аялдарга карата үй – бүлөлүк зомбулук көрсөтүлгөнү тууралуу - 10;

- балдарга карата болгон ырайымсыз мамиле тууралуу – 8;

- психологиялык жабырлануудан - 8;

Кыргызча

Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги: “Балдарга кызмат көрсөткөн субъектилерди аккредитациялоо жана аларды баалоо ишин уюштуруу” темасында окутуу семинарларын өткөрдү

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргыз   Республикасынын   Өкмөтүнүн   2018-жылы    1-ноябрдагы № 516 токтому менен бекитилген Балдарды багуу боюнча интернат тибиндеги балдар мекемелерин менчигинин формасына карабастан аккредитациялоо жөнүндөгү жаңы   редакциядагы  Жобонун негизинде ушул жылдын 27-февралынан тартып республиканын бардык аймактарында эксперт группаларына “Балдарга кызмат көрсөткөн субъектилерди аккредитациялоо жана аларды баалоо ишин уюштуруу”  темасында окутуу семинарларын жүргүзүүдө.

 

Кыргызча

2018-жылы Министрликке 1605 арыз жана даттануулар келип түшкөн

               2018 - жылдын жыйынтыгы боюнча Министрликке 1605 арыз жана даттануулар келип түшкөн, анын ичинен 36-электрондук кайрылуу, 0-ишеним телефону боюнча.

              Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан келип түшкөн арыздар – 316, анын ичинен Бишкек ш. - 144, Чүй обл. – 53, Нарын обл. - 19, Ысык-Көл обл. - 22,   Жалал-Абад обл. – 37, Талас - 7,Ош обл.- 26 , Баткен-8.

              Алардын ичинен  0 – оң тарабына чечилген, 115 - арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

              Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан - 387, анын ичинен Бишкек ш.- 174, Чүй обл. - 33, Талас обл. – 16, Ысык-Көл обл. –27, Нарын обл. – 41, Ош обл.- 39, Джалал-Абад обл.-30, Баткен- 27.

              Алардын ичинен 0 - оң тарабына чечилген, 47 - арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыздын жообу жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Кыргызча

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин орун басары, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин орун басары жана "БУУ-нун Аялдар" түзүмү менен коомдук өнүктүрүү улуттук гендердик саясат маселелери талкуулашты

21 февральда, Кыргыз Республикасынын вице- премьер министрдин оорун басары Алтынай Омурбекова Эмгек жана коомдук өнүгүү министрлигинин өкүлдөрү жетекчилиги менен улуттук гендердик саясаттын орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн өткөрүлгөн.

Өкмөт башчысынын орун басары Алтынай Омурбекова , аялдардын жана кыздардын укуктарын гендердик жана коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык милдеттенмелерди ишке ашыруу боюнча кызматташууну улантуу үчүн "БУУ-Аялдар" структурасына ыраазычылык билдирди.

Кыргызча

Эмгек тармагынын келечегине арналган маселелерге тийиштүү "Келечек үчүн иштөө" деп аталган тарыхый докладдын бет ачары өттү

20-февралда Бириккен улуттар уюму тарабынан бекитилген социалдык адилеттүүлүк Күнүнө бүткүл дүйнө жүзүндө белгиленет. Аталган датага карата 20-февралда Эмгек тармагынын келечегине арналган маселелерге тийиштүү "Келечек үчүн иштөө" деп аталган тарыхый докладдын бет ачары өттү. Бул Эмгек боюнча эл аралык (ЭЭУ) уюм тарабынан 2017-жылы түзүлгөн эмгек тармагынын келечеги боюнча маселелер жаатындагы Глобалдык комиссиянын 18 айлык ишинин жыйынтыгы. Документте глобалдуу мезгилдердеги эмгек тармагынын тобокелдиктери, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, заманбап тенденциялары туурасында кенен айтылган.

Бет ачар "Эмгек боюнча эл аралык уюм жана Социалдык адилеттүүлүк боюнча бүткүл дүйнөлүк күндүн 100 жылдыгына арналган үч тараптуу конференциянын" алкагында болду. Иш-чараны Эмгек жана социалдык министрлиги жана Эл аралык эмгек уюму биргелешип өткөрүштү.

Эмгек боюнча эл аралык уюм жөнүндө кыскача маалымат

Эмгек боюнча эл аралык уюм (ЭЭУ) – социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин, эл аралык алкакта коргоо керек деп таанылган адам укуктарын жана эмгек укугун коргоону алдыга жылдырууга максат койгон БУУнун адистештирилген агенттиги.

1919-жылы түзүлгөн ЭЭУ Бириккен улуттар уюмунун тунгуч агенттиги болуп калды.

Кыргызча

Pages