Акысыз тейлөө

 

Тиркеме

Аткаруу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган
РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80, 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N к/б

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

3. Социалдык тейлөөлөр

12

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

СӨМ

СӨМ

Акысыз

13

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

СӨМ

СӨМ

Акысыз

14

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программаларын иштеп чыгуу

СӨМ

СӨМ

Акысыз

15

Таяныч-кыймылдоочу аппаратында кемчилдиги бар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо

СӨМ

СӨМ

Акысыз

16

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

17

Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

18

Балдары бар, аз камсыз үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

19

Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация дайындоо жана төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

20

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды 11-иш күнүнөн баштап төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

21

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде зыйнаттык (сөөк коюуга) жөлөк пулдарды төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

22

2010-жылдын апрель-июнь айларындагы окуялардын натыйжасында каза болгон жана жоголгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө ай сайын кошумча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

23

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

24

Социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

25

социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөө

СӨМ

СӨМ

Акысыз

26

жалгыз бой жашаган картаң кишилерди жана ден соолугу чектелген кишилерди үйүндө социалдык тейлөө

СӨМ

СӨМ

Акысыз

27

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр

64

Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүгүнүн камкордукка алынган адамдын мүлкүн ажыратуу, анын ичинде алмашуу же белекке берүү, ижарага берүү, акысыз колдонуу же күрөөгө берүү, анын мүлкүн бөлүштүрүү же андан үлүштөрдү бөлүү, ошондой эле камкордуктагы адамдын мүлкүнүн азайышына алып келүүчү башка кандай бүтүмдөр болбосун жасоого алдын ала уруксат берүүсү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү

2

Майыптыгын, тобун, себебин, мөөнөтүн аныктоо боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

3

Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

4

Бала асырап алуу, камкорчу жана көзөмөлчү, асырап алуучу ата-эне болуу мүмкүндүгү жөнүндө корутундуларды, бала (кыз) асырап алуунун, камкорчу жана көзөмөлчү болуунун негиздүүлүгү жөнүндө корутундуларды берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

6. Маалымат менен камсыздоо тейлөөлөрү

5

Ата-эненин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүү

СӨМ

СӨМ

Акысыз

6

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту

Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик алым жөнүндө" Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.