Акы төлөнүүчү кызмат

Тиркеме

Аткаруу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган
РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80, 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N к/б

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

3. Социалдык тейлөөлөр

27-1

5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү:

- медициналык көрсөтмөгө ылайык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыпты кошпогон адамга - 50 пайыз жеңилдик;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген II топтогу майыпка - 50 пайыз жеңилдик;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген III топтогу майыпка - 30 пайыз жеңилдик

СӨМ

СӨМ

Акы төлөнөт

28

Врачтын жолдомосу боюнча майыптуулук тобу жок муктаж болгон жарандарга, белгиленген тизмектен сырткары протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү

СӨМ

СӨМ

Акы төлөнөт

Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик алым жөнүндө" Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.