Биринчи жолу протезге муктаж адамдарга кандай документтер талап кылынат?

Биринчи жолу протездөө үчүн ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын паспорту, кайсы топтогу майыптыгын күбөлөндүрүүчү медициналык маалымкаты жана дарыгердин жолдомосу бар документтери зарыл. Советтик Армиянын майыптарын, согуштун жана тылдын ардагерлерин тейлөөдө, аларды тастыктаган жеңилдик күбөлүктөрү талап кылынат.