Борбордук апарат

Кыргыз республикасынын социалдык өнүгүү министрлиги
(Бишкек шаары)

Аталышы

Аты-жөнү

E-mail

Министр

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

 

Статс-катчы

Адиев Каныбек Маматбекович

kadiev@mlsp.kg

Кабылдама

   

Министрдин орун басары

   

Министрдин орун басары

   

Министрдин орун басары

   

Министрдин кенешчиси

   

Эл аралык, аралык кызматташтык, гуманитардык жардам жана маалымат башкармалыгы

Курамаев Байкадам Курамаевич

bkuramaev@mlsp.kg

Мамлекеттик жөлөкпулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгы

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдар бөлүмү

Исмаилова Джамиля Аскаровна

  ismailоva@mlsp.kg

Социалдык кепилдиктер жана акчалай компенсациялар бөлүмү

Окоева Гульмира Качкыновна

gokoeva@mlsp.kg

Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы

 

depdeti@mail.ru

Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү

   

ДМЧаларга жана улгайган адамдарга социалдык кызматты өнүктүрүү башкармалыгы

   

ДМЧаларга социалдык кызматты өнүктүрүү бөлүмү

Мамбетаипова Чолпон Асаналиевна

cmambetaipova@mlsp.kg

Бюджеттик пландаштыруу жана финансылоо башкармалыгы

Думанаева Хадия Сакеновна

hdumanaeva@mlsp.kg

Бюджеттик пландаштыруу башкармалыгы

Джумагулов Кошмурат Баймуратович

jumagulov@mlsp.kg

Финансылоо бөлүмү

Ормошев Аскар Жолдошбаевич

a.ormoshev@mlsp.kg

Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмү

Калмырзаева Чолпон Сарыкуевна

kalmyrzaeva@mlsp.kg

Маалыматтык технология бөлүмү

   

Укуктук камсыз кылуу бөлүмү

   

Адамдык ресурстарды башкаруу бөлүмү

 

 

Документтик камсыз кылуу жана администрациялык колдоо бөлүмү

Алканова Гульмира Абдылдабековна

msd@mlsp.kg

Ички аудит бөлүмү

Дуйшеев Акылбек Зарлыкович

aduysheev@mlsp.kg

Гендердик саясат бөлүмү

Бекматова Роза Кубаталиевна

roza@mlsp.kg

Коомдук кабылдама

Султанбекова Тамара Султанбековна

tsultanbekova@mlsp.kg

Социалдык кызматкерлердин ассоциациясы

 

aswkr@mail.ru