Буту же колу ампутацияга учурагандан кийин, адамдар биринчи жолу протездөө үчүн канча убакыттан соң РПОБМго кайрылса болот?

Биринчи жолу протездөө үчүн буту же колу ампутацияга учураган адам, кесилген молток (культя) шишип же кандайдыр бир оорутууну жаратпаса, алты айдан кийин РПОБМго кайрылса болот