Эмне үчүн аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөкпулду дайындоодо пенсиялар эсепке алынып жатат? Анткени пенсионерлер бул акчаларды иштеп табышты жана өзүнүн эмгекке жарамдуу балдары менен бөлүшүүгө милдеттүү эмес. Алар акчаны өзүнө гана жумшоо тийиш?

Үй-бүлөнүн кирешесинен пенсиялардын бардык түрлөрүн алып салуу маселелеси акыркы беш жылдын аралыгында кылдаттык менен иштелип жатат. Тилекке каршы, азыркы бюджеттин тартыштыгында, үй-бүлөнүн кирешесинен бардык пенсияларды алып салуу мүмкүнчүлүгү жок, анткени бул максаттарга кошумча 2,7 млрд. сом керектелет.        

Ошондуктан, биз биринчи этап менен, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын өлчөмдөрү пенсиянын базалык бөлүгүнөн төмөн болгон (1 500 сом)  пенсияларды жөлөкпулдарды дайындоодо үй-бүлөнүн кирешесинде эсепке алуудан алып салуу сунушталган.

Ушул толуктоолорду караган Мыйзам 2014-жылдын май айынан тартып күчүнө кирген.