Эмне үчүн Министрликтин жакырчылыкты кыскартуу боюнча программасы жок?

Жакырчылыкты кыскартуу боюнча иш – бул экономиканын өнүгүшүнүн начардыгы, жумушсуздук, эмгек акынын төмөндүгү, айыл чарба тармагынын атаандаштыгынын жөндөмсүздүгү, майыптуулук, карылык, оору-илдеттин жогорку деңгээли, толук эмес үй-бүлөлөр, билим деңгээлденин төмөндүгү, аргасыз миграция, региондордун бирдей эмес өнүгүшү сыяктуу жакырчылыктын мындай себептерин четтетүүгө багытталган чаралардын комплекси.

         Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ жакырчылыкты кыскартууга багытталган чараларды өзүнө камтыйт.

Стратегияны жүзөгө ашырууга бардык министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жарандык жана эл аралык коомчулук тартылган.

Иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашырылса, жакырчылыктын деңгээлин 2017-жылга 37%дан 25%га чейин төмөндөтүү пландаштырылууда.