Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул аялга кандай мөөнөткө (календарлык күнгө) берилет?

- төрөт ойдогудай болгондо узактыгы - 126 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 56 календарлык күн);

- татаал төрөт жана эки же андан ашык бала төрөлгөн учурда - 140 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 70 календарлык күн).

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул төмөнкүчө берилет:

- төрөт ойдогудай болгондо узактыгы - 140 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 70 календарлык күн);

- татаал төрөт учурунда - 156 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 86 календарлык күн);

- эки же андан ашык бала төрөлгөн учурда - 180 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 110 календарлык күн).

Кош бойлуулуктун 30 жумасына чейин төрөгөндө, эгерде:

- бала тирүү төрөлсө – 140 күнгө (төрөткө чейин 70 жана төрөттөн кийин 70 күн);

- бала өлүү төрөлсө же 7 күндүн ичинде чарчап калса - болгону 70 күнгө.

Үч айга чейинки курактагы баланы асырап алган учурда жөлөкпул - 70 календарлык күнгө, ал эми бир эле учурда эки жана андан ашык баланы асырап алган учурда 110 календарлык күнгө берилет. Мында жөлөкпул асырап алган күндөн тартып калган 70 же 110 календарлык күнгө берилет.