Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул чектөө үчүн кайсы документ негиз болуп саналат?

Саламаттыкты сактоо уюму берген эмгекке жарамсыздык баракчасы.

Эмгекке жарамсыздык баракчасы төмөнкүлөргө берилет:

             -  иштеп жаткан аялдар – негизги иштеген жери боюнча;

             - жумушсуз аялдар – социалдык өнүгүү башкармалыктарына.