Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул дайындалбайт:

Иштеген аялдарга төмөнкүдөй учурда:

- алар берген арыз боюнча эмгек акыны сактабастан өргүүдө жүргөндө;

- кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүдө жүргөндө;

- эмгек акы төлөөнү токтотуу менен иштен (кызматтан) четтетүүдөн улам кызматкер иштебегенде;

- мезгилдүү медициналык текшерүүнү жүргүзгөндө, анын ичинде саламаттык сактоо уюмдарынын стационарына жаткырылганда;

- өндүрүштөн ажыратуу менен орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында окууга байланыштуу берилген кошумча өргүүнүн учурунда;

- аскердик кызматка чакырылганда;

- аскердик же окуу жыйындарында;

- иштен укукка жат бошотуу жөнүндө талаштын учурунда;

- ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу мамлекетте каттоодо турбаган, иштебеген аялдарга.