Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул канча убакытка (календардык күнгө) берилет?

- ойдогудай төрөттүн учурунда узактыгы 126 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 56 календарлык күн);

 - татаал төрөт жана эки же андан ашык бала төрөлгөн учурда - 140 календарлык күнгө (төрөткө чейин 70 календарлык күн жана төрөттөн кийин 70 календарлык күн).