Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду туура эмес чектөө, төлөө менен байланышкан талаштарды кантип чечүү керек?

Эгерде Сиз:

- жөлөкпул туура эмес чектелген;

- же аны төлөө өз учурунда жүргүзүлбөйт деп эсептесеңиз.

Иштеп жаткан аялдар эмгек боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органына кайрылуусу зарыл.

Жумушсуз аялдаржашаган жери боюнча социалдык өнүгүү органдарына кайрылууга тийиш.

Эгерде Сиз алынган чечимге макул болбосоңуз, анда Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигине кайрылуу керек.

2015-жылдын 1-январына карата кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду алуучулардын саны  –  37423 адамды түзөт (орточо өлчөм менен  7627,1  сом).