Республиканын алыскы райондорунда жашаган ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кандай жардам көрсөтө аласыздар?

Республиканын алыскы райондорунда жашаган ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, алардын социалдык-тиричилик шарттардын эске алып, аларга жардам көрсөтүү иретинде алыскы райондордо протездик-ортопедиялык бумдарды ремонттоо иштерин жасоо үчүн атайын устаканалар ачылган. Алардын дареги, Ысык-Көл областы, Балыкчы шаары

Нарын областы, Нарын шаары,

Талас областы, Бакай-Ата айылы,