Заманбап протездердин (М; “Отто Бокк”) баасы канча турат?

Кайрылган адамдардын медициналык маалымкатынын жана согуштун, тылдын ардагерлеринин жеңилдик күбөлүктөрүнүн негизинде баардык протездик-ортопедиялык буюмдар, ошонун ичинде немецтик “Отто Бокк” протездери да акысыз жасалат.