Жөлөкпул дайындалбайт, эгерде:

- дайынсыз жок деп таанылган жана сот тараптан каза болгон деп жарыяланган адамдар;

- Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышуучу мамлекеттерди (КМШ) кошо алганда чет өлкөдө жашаган жана иштеп жүргөн Кыргыз Республикасынын каза болгон адамдары, эмгек мигранттары.

         Чет мамлекеттердин тийиштүү органдары, анын ичинде КМШ катышуучу-мамлекеттер тарабынан берилген каза болгондук жөнүндө маалымкаттар Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн коюуга жөлөкпул төлөө үчүн негиз болуп эсептелбейт.

 Жөлөкпулду төлөө жана дайындоо мөөнөтү

         Кайрылганга эки жумадан ашпаган мөөнөттө, бирок каза болгондук тууралу маалымкат алты айдан ашпаган убакытта берилген учурда жөлөкпул дайындалат жана төлөнөт.