Жөлөкпул кандай мөөнөттө чектелет жана төлөнөт?

Кайрылуудан кийин эки жумадан кечиктирбестен, бирок кайтыш болгон күндөн жана өлгөндүгү жөнүндө маалымкат берилген күндөн тартып алты айдан кечиктирбестен.

Арыз ээсинин каалоосу боюнча, эгерде өлгөн адамдын сөөгүн коюу Кыргыз Республикасынын башка регионунда жүргүзүлгөн болсо, анда сөөк коюуга жөлөкпул арыз ээсинин жашаган жери боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан төлөнүп берилиши мүмкүн.