Жөлөкпул төмөнкү жактарга дайындалат:

1) Иштеген аялдарга:

- жумуш берүүчү менен эмгек мамилелеринде турган жактарга;

- жеке ишкерлерге;

- дыйкан (фермердик) чарбаларынын мүчөлөрүнө (фермерских) (ДФЧ).

2) Жумушсуздун расмий статусуна ээ болгон, ишке орноштуруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда эсепте турган жарандарга.