Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору (ДМЧА)

 

Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлигинин

алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору жөнүндо (ДМЧА) маалымат.

 Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүу адамдарды  реабилитациялоо борбору  Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн №827 токтому менен 20.12.2009 жылы ачылган.

Реабилитациялоо борбордун адреси: Бишкек шаары, Ленин району,Кривонсова көчөсү №208 Республикалык протез ортопедиялык буюмдарын жасоочу ишкананын имаратында жайгашкан.

   ДМЧАды реабилитациялоо борборунун милдети жана  максаты.    

Борбордун максаты: Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды комплекстүу реабилитациялоо үчүн шарттарды жана алардын коомго жана үй-бүлөгө интеграцияланышына өбөлгө түзүү.

Борбордун милдети: Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды  реабилитациялоонун комплекстүү ситемаларын түзүү жана реабилитациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу.

 Борборго кимдер келип жата алышат.

ДМЧАды реабилитациялоо борбор  50 адамга эсептелген.Борборго Республиканын баардык райондорунан  1-2-3 топтогу майыптар келип жатышат. Бул майыптар көбүнчө  ар  түрдүү катуу  оорулардын, кырсыктардын  себеби  менен колу же буту кесилген адамдар, кан тамыр ооруларынын кесепетинен майып болгондор жана   тубаса колу, буту шал оорулар (ДЦП),ар кандай  муун оорулардын себептери менен майып болгондор. . Пациенттер палата, жууркан, төшөк, шейшеп менен камсыз болушат жана үч маал ысык тамак берилет.  Өзүн тейлей албаган 1 топтогу майыптар  коштоочу адамы менен кабыл алынат. Коштогон адам жаткан орун жана үч маал тамак аш менен камсыз кылынат. Ошондой эле алыскы райондордон келген  ДМЧАдарга  жылына бир жолу бир тарапка  автомобиль унаасына (таксиге төлөнбөйт) жол киресин төлөп берет.

Борборго келип жаткан  ДМЧАга  физиотерапевтик (ар кандай электр тогу менен дарылоо, массаж, муундарга ысык парафин жабуу), ар кандай физкультура ыкмалары менен дарылоо (ЛФ), медикаменттик  дарылоо жана тиш протезин салуу, тиш ооруларын дарылоо реабилитациясы жүргүзүлөт.Ошондой эле  эмдөө, жараттарды таңуу,  протез, ортбут кийимдерин кийгенден кийн көнүгүү  бөлмөлөрү иштейт,Реабилитациялык жардам көргөзүүдөн башка жашоо ыңгайлары түзүлгөн: ар бир кабатта ашкана, эркек, аялдар  үчүн душ, кир жуугуч бөлмөлөрү,  китепкана,компьютердик бөлмө, эмгекке үйрөтүү бөлмөсү иштейт жана ар бир кабатта  телевизор, холодильник  бар

     Борбордун реабилитациялоо тейлөө кызматы канча күн?

Реабилитациялоо алуу мөөнөтү 20 күндөн 2 айга чейин созулат. Бул убакыт протездин  ар кандай түрүнө байланыштуу. Эгерде майып биринчи жолу протез алганга келсе же жасалганы татаал  протез болсо кошумча  күндөр протездик ишкананын  башкы врачынын сунуштамасы менен  болот.

  Борборго  реабилитацияга келип жатканга кандай  документтер керек.

1.     Жолдомо  Медико-социалдык экспертизалоо комиссиялардан (МСЭК),Үй-бүлөлүк врачтар тобунан(ЦСМ), Республикалык протез ортопедия буюмдарды жасоочу ишканадан (РУПОИ).

2.     Амбулатордук карта.

3.     Дарыланган мекемеден  история болезни көчүрмөсү.

4.     Паспорт же пенсиялык күбөлүк.

5.     Флюорография.

6.     ЭКГ.

7.     Кан жана  заара  жалпы  анализи.

8.     40 жаштан өткөн адамдар кан жана кант өлчөмүнүн анализи.

9.     18 жаштан 60 га чейикилер кан RW анализи.

10.    ИПР дин  көчүрмөсү.

Борборго кимдер кабыл алынбайт.

       1. Дененин температурасы  өйдө болсо.

       2. Башка оорулары күчөп турган учурда.

       3. Инфекциялык оорусу болсо.

       4. Жугуштуу тери –вен  жана туберкулез оорулары.

        5. Психикалык оорусу жана наркомания, алкоголизм.

        6. Кесилген мултук  күчөп ооруп турганда  же  мултукка  протез  кийгенге  убакыт боло элек.

        7. Онкологиялык оорулар.