Социалдык камсыз кылуу департаменти

 

Бишкек шаары

2011-жылдын 26-августу N 517

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү

министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн

2012-жылдын 20-февралындагы N 121 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-апрелиндеги N 169 "Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Социалдык камсыз кылуу департаменти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин алдындагы Социалдык жактан коргоо жана гуманитардык жардам департаментинин укугун мурастоочу болуп санала тургандыгы белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы N 830 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин алдындагы Социалдык жактан коргоо жана гуманитардык жардам департаменти жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри А.Атамбаев