Социалдык долбоорлордун конкурсун 2016-жылдын 29-апрелине чейин узартуусу

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 24- январындагы № 41 токтому менен бекитилген Социалдык программалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жобого ылайык Социалдык долбоорлордун конкурсун 2016-жылдын 29-апрелине чейин узартуусун жарыялайт. Конкурстун темалары, катышуунун шарттары жана талаптары менен 2016-жылдын 8-матртындагы №19-санындыгы “Эркин Тоо” гезитинде, ошондой эле КР ЭСӨМдүн www.mlsp. gov.kg. сайтында жайгаштырылган.

Долбоорлук сунуштар 2016-жылдын 29-апрелине саат 17:00 чейин Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 215, каб. 109 (2) дареги боюнча кабыл алынат.

 

Кыргызча

Социалдык программалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 24- январындагы № 41 токтому менен бекитилген Социалдык программалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жобого ылайык төмөнкү темаларга Социалдык долбоорлордун конкурсун жарыялайт:

  1. Тема: «Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүчү борбор түзүү».

Максаты: Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдун жана социалдык коопту абалда турган балдары бар үй-бүлөлөрдүн абалын жакшыртуу.

Милдеттери:

- бала үчүн үй-бүлөнү сактап калуу максатында социалдык коопту абалда  жана  башка турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү социалдык коштоо;

-  социалдык коопту абалда жана  башка турмуштук оор кырдаалда турган ата-энелерге жана балдарга социализациялоо боюнча социалдык кызмат көрсөтүү;

Кыргызча

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун Траст Фондусунун долбоору боюнча медиа кампания өткөрүү консультанттарды тандоо үчүн сынак жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун Траст Фондусунун “Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зомбулук проблемасын мамлекет менен жарандык коомдун координациялык таасир берүү жолу менен чечүү” долбоору боюнча медиа кампания өткөрүү, консультанттарды тандоо жана негизги изилдөөнү жүргүзүү максатында түз келишим түзүү усулунда конкурс жарыялайт. Кызыкдар адамдар https://zakupki.gov.kg сайтына 2015-жылдын 15 декабрь айынын саат 14:00 чейин табыштама берип төмөнкү дарекке кайрылуусу зарыл. Бишкек шаары, Тыныстанов көч. 215, 3-кабат, 300 каб. Тел. номери  624532.

Кыргызча

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги консультанттарды тандоо жана негизги изилдөөнү жүргүзүү максатында конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун Траст Фондусунун “Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зомбулук проблемасын мамлекет менен жарандык коомдун координациялык таасир берүү жолу менен чечүү” долбоору боюнча медиа кампания өткөрүү, консультанттарды тандоо жана негизги изилдөөнү жүргүзүү максатында конкурс жарыялайт. Кызыкдар адамдар төмөнкү дарекке кайрылуусу зарыл. Бишкек шаары, Тыныстанов көч. 215, 3-кабат, 300 каб. Тел. номери  624532, ошондой эле толук маалыматты  https://zakupki.gov.kg сайтынан алса болот.

Кыргызча

Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2015-жылдын 26-октябрына чейин 2013-2014 жылдар үчүн Ч.Т. Айтматов атындагы Кыргызс Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгына төмөнкү позициялар боюнча документтерди кабыл аларын жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2015-жылдын 26-октябрына чейин 2013-2014 жылдар үчүн Ч.Т. Айтматов атындагы Кыргызс Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгына төмөнкү позициялар боюнча документтерди кабыл аларын жарыялайт:

  • адабият жаатындагы мыкты чыгармалар үчүн;
  • журналистика жана телекөрсөтүү жаатындагы мыкты чыгармалар үчүн;
  • музыкалык өнөрдүн мыкты чыгармалы жана аткаруучулук чеберчилик үчүн;
  • көркөм искуствонун мыкты чыгармалы (живопись, скультура, графика, декоративдик-

колдонмо жана монументтик искуство) үчүн;

  • шаар курулушу, арихитектура менен дизайн жаатында жаатында ишке ашырылган мыкты

долбоорлор үчүн;

  • театр жана цирк искуствосунун мыкты чыгармалары үчүн;
  • кина жаатындагы мыкты жетишкендиктер (сценалык, композиторду, режиссердук,

оператордук жана актердук иштер) үчүн;

Кыргызча

Pages