Кабылдама

Кыргыз Республикасынын Социалдык коргоо министрлигинин жетекчилигинин
жума сайын кабыл алуу күндөрүнүн
ГРАФИГИ
(Министрликтин 13.02.2013 жылындагы №10  буйругу)

Кызмат орду

Кабыл алуу күндөрү

Министр
Базарбаев Кудайберген Базарбаевич

Шейшемби 10.00 – 12.00

Статс -катчы
Жекшенов Бактыбек Жекшенович

Күн сайын 10.00 – 17.00

түштөм 12.30 – 13.30

Министрдин орун басарлары
Куйкеев Эрик Асанович
Полотова Жылдыз Арстанбековна

Күн сайын 10.00 – 17.00

түштөм 12.30 – 13.30

Кыргызча