Кабылдама

Кыргыз Республикасынын Социалдык коргоо министрлигинин жетекчилигинин
жума сайын кабыл алуу күндөрүнүн
ГРАФИГИ
(Министрликтин 13.02.2013 жылындагы №10  буйругу)

Кызмат орду

Кабыл алуу күндөрү

Министр

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

Шейшемби 10.00 – 12.00

Министрдин орун басарлары

Күн сайын 10.00 – 17.00

түштөм 12.30 – 13.30

Кыргызча