РПОБМдо протездик-ортопедиялык буюмдардын кандай түрлөрү жасалат?

РПОБМдо протездик-ортопедиялык буюмдардын төмөнкүдөй түрлөрү жасалат.

-      Колдун протездри (механикалык жана косметикалык түрлөрү)

-      Буттун протездери (жыгач, булгаары, немецтик)

-      Фиксациялоочу аппараттар, лангеттер.

-      Бандаж буюмдары (корсет, реклинатор, бандажтар)

-      Татаал жана орточо татаал түрүндөгү ортопедиялык бут кийимдер, протездер үчүн бут кийимдер, батектер