Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги Социалдык долбоорлордун конкурсун жарыялайт

Категория: 
Жарнама

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 24- январындагы № 41 токтому менен бекитилген Социалдык программалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жобого ылайык төмөнкү темаларга Социалдык долбоорлордун конкурсун жарыялайт:

1.  Тема: Турмуштук кыйын кырдаалда турган (ТКК), анын ичинде ырайымсыз мамиледен жана зордук-зомбулуктан жабыркаган балдарга жана үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү борборлорун түзүү жана колдоо жөнүндө.

Максаты: Турмуштук кыйын кырдаалда турган (ТКК), анын ичинде ырайымсыз мамиледен жана зордук-зомбулуктан жабыркаган балдарды жана үй-бүлөлөрдү кризистик кырдаалдан чыгаруу үчүн шарттарды камсыздоо.

Милдеттер:

- Турмуштук кыйын кырдаалда турган (ТКК), анын ичинде ырайымсыз мамиледен жана зордук-зомбулуктан жабыркаган балдарга жана үй-бүлөлөргө социалдык, психологиялык, юридикалык, медициналык жана башка жардамдар боюнча кызматтар спектрин көрсөтүү;
- Балдарга карата ырайымсыз мамиленин жана зордук-зомбулуктун алдын-алуу;
- Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго интеграциялоо.

Гранттын максималдуу суммасы:  1000,0  миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.
(кызматтардын минимум болгондо 5 түрүн түзүү- ЕС шарттарынын бири болуп эсептелет).

Конкурстун катышуучуларына талаптар:

- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ИДН, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым. Артыкчылык- мамлекеттик социалдык заказдын алкагында долбоорду ишке ашыруунун аякташы менен долбоордун туктуктуулугун камсыздоо.

2.  Тема: Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдарга социалыдк кызматтарды көрсөтүү жөнүндө. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу.

Максат: Үй-бүлөдөгү зомбулуктун бардык формаларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча шарттарды камсыздоо.

Милдеттер:

- Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар үчүн реабилитациялоо чараларын көрсөтүү;
- Үй-бүлөдөгү пайда болгон кыйчалыш кырдаалдын кесепетинин алдын алуу боюнча алдын алуу иштери.
- Маалыматтык иштер аркылуу үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу.

Гранттын максималдуу суммасы:  500,0  миң  сом. 
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.

Конкурстун катышуучусуна талаптар:
- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ИИБ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым. Артыкчылык- мамлекеттик социалдык заказдын алкагында долбоорду ишке ашыруунун аякташы менен долбоордун туктуктуулугун камсыздоо.

3. Тема:  Улгайган жарандар үчүн күндүзгү борборду түзүү жөнүндө.

Максат: Сапаттуу социалдык кызматтарга улгайган жарандардын жетүүсүн камсыздоо.

Милдет:

- Социалдык кызматтар менен улгайган жарандардын камтылышын жогорулатуу;
- Улгайган жарандардын активдүү жашоосун колдоо жана ден соолугун чыңдоо үчүн шарттарды түзүү, аларга социалдык, тиричилик, укуктук жана психологиялык жардам көрсөтүү.

Гранттын максималдуу суммасы: 500,0 миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.

Конкурстун катышуучуларына талаптар:
- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары жана башка мамлекеттик органдар, КЭУ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым.

4. Тема: Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын майыптуулук жана өлүмүнүн себептерине изилдөөлөрдү өткөрүү жөнүндө

Максат: Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын (ДМЧА) майыптуулук жана өлүмүнүн алдын алуу, алардын ден соолугун бекемдөө, медициналык жана социалдык кызматтарга жетүүсүн жана сапатын жакшыртуу.

Милдет:

- Майыптуулукту аныктоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана медициналык- социалдык экспертиза системасын реформалоо;
- ДМЧА укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, майыптуулуктун алдын-алуу.

Гранттын максималдуу суммасы: 300,0 миң сом
Долбоорду ишке ашыруу – 12 айга чейин.
Конкурстун катышуучуларына талаптар:

- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары жана башка мамлекеттик органдар, КЭУ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым.

5.  Тема: Социалдык ишкердикти өнүктүрүү жолу менен ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген коммерциялык эмес уюмдарды колдоо жөнүндө
Максат: Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын (ДМЧА) социалдык маселелерин чечүү боюнча социалдык өнөктөш ишканаларды түзүү.

Милдеттер:

- ДМЧА маалымат берүү жана колдоо;
-  ДМЧАлардын инновациялык демилгесин активдештирүү жана өнүктүрүү;
-  ДМЧА социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган бизнести түзүү

Гранттын максималдуу суммасы: 400 миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу 12 ай.

Конкурстун катышуучуларына талаптар:

- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары жана башка мамлекеттик органдар, КЭУ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Тренингдерди, семинарларды өткөрүү чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;
-  Окутууну уюштуруу үчүн жайдын барлыгы.

6. Тема: Баткен областынын Кызыл-Кыя шаарында жана Ош областынын Ноокат районунда турмуштук кыйын кырдаалда турган балдар үчүн убактылуу баруу борборлорун түзүүжөнүндө

Максат: балдардын интернат мекемелерине түшүүсүн болтурбоо.

Милдеттер:

- Турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарды социалдык колдоо;
- ТКК турган балдарга социалдык, психологиялык, юридикалык жана медициналык жардам көрсөтүү боюнча кызматтар спектрин көрсөтүү;
-  ТКК жол бербөө боюнча алдын алуу иштери.

Гранттын максималдуу суммасы:  1 000,0  миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.
Аймак -  Баткен областынын Кызыл-Кыя шаары жана Ош областынын Ноокат району.                     

Конкурстун катышуучуларына талаптар:
- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары жана башка мамлекеттик органдар, КЭУ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
-  Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым.
7. Тема: Баткен областынын Кадамжай районунда турмуштук кыйын кырдаалда турган балдар үчүн Үй- бүлө тибиндеги үйдү түзүү жөнүндө  

Максат: Үй-бүлөлүк чөйрөгө жакындатылган шарттар менен ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды жана ТКК турган балдарды камсыздоо. Балдардын интернат мекемелерине түшүүсүн болтурбоо.

Милдеттер:
-  ата-энесинин камкордугусуз калган, ТКК турган балдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле аларды үй-бүлөгө жакындатылган шарттарда тарбиялоо.

Гранттын максималдуу суммасы:  1 650,0  миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.
Аймак -  Баткен областынын Кадамжай району
(ЕС шарттарына ылайык Оптималдаштыруу планынын алкагында трансформациялоо пландарын ишке ашыруу үчүн керек болгон кызматтарды түзүү артыкчыл болуп эсептелет).

Конкурстун катышуучуларына талаптар:

- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ИИБ, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Жайдын барлыгы / жайды, шайманды ижарага алуу, кошо каржылоо үчүн жеке же биргелешкен салым. Артыкчылык- мамлекеттик социалдык заказдын алкагында долбоорду ишке ашыруунун аякташы менен долбоордун туктуктуулугун камсыздоо.

8. Тема: Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коммерциялык эмес уюмдарга көрсөтүлгөн социалдык кызматтардын сапатына мониторингди өткөрүү жөнүндө

Максат: Социалдык программалар боюнча социалдык кызматтарды көрсөтүүгө жумшалган каражаттарды максаттуу жана жыйынтыктуу колдонууну камсыздоо

Милдеттер:

-  Республика боюнча коммерциялык эмес уюмдар ишке ашырган жана ишке ашкан 2014-жылдагы конкурсттук комиссия аркылуу тандалган мамлекеттик социалдык азказдын алкагында коммерциялык эмес уюмдар көрсөткөн социалдык кызматтардын сапатына мониторингди өткөрүү жөнүндө Нускамага ылайык социалдык долбоорлордун мониторингин уюштуруу жана өткөрүү.
-  Тандалган жана 2015-жылы ишке ашкан социалдык долбоорлордун аткарылышына мониторинг.

Гранттын максималдуу суммасы: 400 миң сом.
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.

Конкурстун катышуучуларына талаптар

- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Мониторинг боюнча аналитикалык отчет.

9. Тема: Улгайган жарандарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарга көрсөтүлгөн социалдык кызматтарды андан ары киргизүү үчүн мамлекеттик минималдуу стандарттарды колдонуу боюнча коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүн окутуу жөнүндө.

Максат: Улгайган жарандарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана балдарга, турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарга коммерциялык эмес уюмдар көрсөткөн социалдык кызматтарга бирдиктүү талаптарды түзүү                                             

Милдеттер:
- Улгайган жарандарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анын ичинде ДМЧ балдарга жана турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү боюнча КЭУ кызматкерлеринин демилгесин жогорулатуу;
- Социалдык кызматтардын мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарынын талаптарына ылайык келген шарттарды түзүү.

Гранттын максималдуу суммасы: 250,0  миң сом. 
Долбоорду ишке ашыруу – 12 ай.

Конкурстун катышуучуларына талаптар:
- Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, башка мамлекеттик органдар, ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
- Тренингдерди, семинарларды өткөрүү чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;
-  Окутууну уюштуруу үчүн жайдын барлыгы.

Кийинки жети темалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10- декабрындагы № 580-б буйругу менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Европалык Союз ортосундагы Финансылык Макулдашуунун атайын шарттарын аткаруунун алкагында республиканын жети пилоттук райондорунда социалдык кызматтарды мындан аркы өнүктүрүүгө багытталган жана Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин 2013-жылдын 22- мартындагы № 25 буйругу менен:

10. Тема: Чүй областынын Москва районунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо-окутуу борборунда социалдык кызматттарды өнүктүрүү.
    Гранттын суммасы: 950,0 миң сом

11. Тема: Ысык-Көл областынын Ак-Суу районунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо борборунда социалдык кызматттарды өнүктүрүү.

Гранттын суммасы: 950,0 миң сом.

12. Тема: Баткен областынын Кызыл-Кыя шаарында үй-жайсыз жарандар үчүн күнү-түнү баруу башмаанегинде социалдык кызматтарды өнүктүрүү

Гранттын суммасы: 450,0 миң сом.

13. Тема: Жалал-Абад областынын Сузак районунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн күндүзү баруу борборунда социалдык кызматтарды өнүктүрүү

Гранттын суммасы: 500,0 миң  сом

14. Тема: Ош областынын Кара-Суу районунда Улгайган жарандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн күндүзгү борбордо социалдык кызматтарды өнүктүрүү

Гранттын суммасы: 950,0 миң сом.

15.  Тема: Талас областынын Манас районунда турмуштук кыйын кырдаалда турган балдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн кризистик борбордо социалдык кызматтарды өнүктүрүү

Гранттын суммасы: 860,0 миң сом.

16. Тема: Нарын областынын Нарын шаарында турмуштук кыйын кырдаалда турган балдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн кризистик борбордо социалдык кызматтарды өнүктүрүү

Гранттын суммасы: 860,0 миң сом.

         Максаты: Улгайган жарандар, белгилүү жашаган жери жок жарандарга (БОМЖ), турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарга жана ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анын ичинде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген (ДМЧ) балдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн борборлордун иштөөсүн жана туруктуулугун камсыздоо.

Милдеттер: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Европалык Союз ортосундагы Финансылык Макулдашуунун атайын шарттарын аткаруунун алкагында республиканын 7 пилоттук райондорунда социалдык кызматтарды мындан аркы өнүктүрүүнү жүзөгө ашыруу.

Долбоорлорду ишке ашыруу – 12 ай.

Конкурстун катышуучуларына талаптар:

-  Социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ӨЭУ, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО менен өз ара кызматташуу;
-  Жеке же биргелешкен салым, кошо каржылоо. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын мындан ары колдоо жолу менен мамлекеттик заказдын алкагында долбоорду ишке ашыруу аяктаганда долбоордун туруктуулугун түзүү.

Төмөнкүлөргө жумшалган долбоорлор каралган жок:
финансылык жана гуманитардык жардам көрсөтүүгө;
- офистик техниканы кабыл алууга.

(КРӨТ 17.12.12-ж. № 813 токтому менен бекитилген 2013-2018-жылдарга КР интернат тибиндеги башкармалыкты оптималдаштыруу жана балдар мекемелерин каржылоо боюнча планды ишке ашыруунун алкагында борборлорду түзүү жана колдоо боюнча долбоорлордон тышкары)

Өнөктөш долбоорлор колдоого алынат!

Долбоорлук сунуштар Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин табыштамасынын бекитилген формасына ылайык так таризделет. Табыштаманын формасын төмөнкү дарек аркылуу алса болот:

Бишкек ш., Тыныстанов коч, 215, каб. 109 (2), же www.mlsp.kg. сайтында.

Документтердин бардык пакети электрондук түрдө мамлекеттик жана расмий тилдерде берилиши керек жана 2 папкада болууга тийиш.

Долбоорлук сунуштар 2015-жылдын 3-апрелинен тартып 13-майында саат 17:00 чейин Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 215, каб. 109 (2) дареги боюнча кабыл алынат.

Коммерциялык эмес уюмдар Конкурс тууралуу жарыя чыккан күндөн тартып тышкы эксперттердин талапкерлиги боюнча жазуу жүзүндөгү сунушту жиберүүгө укуктуу.
Сурап-билуу телефону: 62-45-01.
Долбоорлоо сунуштары рецензияланбайт жана кайтарылбайт.
Конкурстан өткөн уюмдар андан аркы кызматташууга чакырылат.

Арыздын бланкы биздин сайттын ДОКУМЕНТТЕР бөлүгүндө жайгашкан