Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөр жана балдар жөнүндө сандык маалыматтар

2013-2014-жылдардын 12 айына карата

Турмуштук оор кырдаалда  турган үй-бүлөлөр жана балдар

жөнүндө сандык маалыматтар боюнча отчет

Балдардын категориясы

Саны(чел)

Саны (чел)

%

 

 2013-жылдын 12 айына карата

2014-жылдын 12 айына карата

 

Балдар

2003937

1931823

-3,6%

 Алардын ичинен:  0дон – 7жашка чейин

801359

900901

12,4%

                              7 ден 14 жашка чейин

809300

721594

-10,9

                             14жаштан 18 жашка чейин

318815

363647

14%

Ата-энесинин көзөмөлчүлүгүсүз калган балдар

2503

2156

-13,9%

   Асыроого берилген балдардын саны

757

643

-15,1%

 Камкордукка/көзөмөлчүлүккө берилген балдардын саны

1258

1013

-19,5

    Интернат тибиндеги  балдар мекемелерине

    орноштурулган балдардын саны

488

438

-10,3%

   Багуучу үй-бүлөгө берилген балдардын саны

 

6

 

Документтери каралуу стадиясындагы балдардын саны

98

56

-42,9%

Интернаттык мекемелерден үй-бүлөсүнө кайтарылган балдардын саны

148

139

-6,1%

Балдар эмгегинин эӊ начар формаларына тартылган балдардын саны

849

80

-90,6%

Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок табылган балдардын саны

4733

5193

9,7%

алардын ичинен: Калыбына келтирген баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн саны

1387

2843

104,9%

Окууга тартылбаган балдардын саны

230

316

37,3%

Мектепке окууга кайтарылган балдардын саны

228

266

16,6%

Жашы жете электердин арасында болгон суициддердин саны

71

18

-74,7%

Иштелип чыккан Үй-бүлө менен жекече иштөө пландарынын саны

3497

3279

-6,3%

Ишке ашырылган жана көзөмөлдөн алып салынган Үй-бүлө менен жекече иштөө пландарынын саны саны

1771

294

-83,4%

Иштелип чыккан Баланы коргоо боюнча жеке пландарынын саны

823

647

-21,4%

Ишке ашырылган жана көзөмөлдөн алып салынган Баланы коргоо боюнча жеке пландарынын саны

639

481

-24,8

Мыйзам менен чатагы бар балдардын жалпы саны

3832

3092

-19,4%

ИДНде учетто турган балдардын саны

3224

2893

-10,3%

Көзөмөлсүз балдар

114

163

42,9%

Кароосуз балдар

106

17

-84%

Yй-бүлөдө зомбулукка же ырайымсыз мамилеге кабылган  балдардын саны 

104

37

-64,5

Сексуалдык зомбулукка кабылган балдардын саны

21

27

28,5%

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин карамагындагы балдар психоневрологиялык үй интернаттарындагы балдардын саны (2 интернат)

388

372

-4,2%