Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси жөнүндө

Бишкек шаары
2011-жылдын 25-августу N 511

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү

министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык

буюмдар мекемеси жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы N 121 токтомунун

редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-апрелиндеги N 169 "Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин тиркелген Уставы бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы N 121 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо боюнча министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар ишканасынын укугун мурастоочу болуп санала тургандыгы белгиленсин.

3. (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы N 121 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы N 828 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар ишканасы жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри      А.Атамбаев