Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому - Долбоор

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын алтын казып алуучу тармактарынын-ишканаларынын жана Сары-Жаз калай кенинин кызматкерлеринин эмгек акысына коэффициент белгилөө жөнүндө» 1995-жылдын 30-майындагы № 203 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Бийик тоонун экстремалдуу табигый-климаттык шарттарында жайгашкан, Иштамберди жана Бозымчак кендеринде иштеген жумушчулардын жана адистердин социалдык коргонгондугунун деңгээлин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

Кыргызча

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын алтын казып алуучу тармактарынын-ишканаларынын жана Сары-Жаз калай кенинин кызматкерлеринин эмгек акысына коэффициент белгилөө жөнүндө» 1995-жылдын 30-майындагы № 2

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын алтын казып алуучу тармактарынын-ишканаларынын жана Сары-Жаз калай кенинин кызматкерлеринин эмгек акысына коэффициент белгилөө жөнүндө» 1995-жылдын 30-майындагы № 203 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун долбооруна негиздеме-маалымкат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын алтын казып алуучу тармактарынын-ишканаларынын жана Сары-Жаз калай кенинин кызматкерлеринин эмгек акысына коэффициент белгилөө жөнүндө» 1995-жылдын 30-майындагы № 203 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун ушул долбоору Кыргыз Республикасынын тоо-кен, металлургия кесиптик бирлигинин кайрылуусуна ылайык  жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары Ж.А.Исакуловдун 2016-жылдын 25-майындагы №20-16935 тапшырмасын аткаруу максатында иштелип чыкты (мындан ары – долбоор).

Бул токтом долбоору менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-майындагы № 203 токтомуна «Алтын казып алуучу ишканалардын жана Сары-Жаз калай кенинин кызматкерлеринин эмгек акысына кошумча төлөөнүн коэффициентинин өлчөмү» тиркемесин Иштамберди жана Бозымчак кендери менен толуктоо сунушталууда.

Кыргызча

Проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"

Долбоор

 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

1-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 2002-ж., № 1, 1-б.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 3-беренеде:

- 1-бөлүк  төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму – мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөтүү, жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалындагы үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөп берүүнү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды кабыл алуу, жыйноо, иштетүү, топтоо, сактоо, берүү жана ведомстволор аралык алмашуу процесстерин ишке ашыруучу электрондук маалыматтар базасы;».

2. 9-берененин 1-бөлүгүндө “аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары” сөздөрү “социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары” сөздөрү менен алмаштырылсын.

Кыргызча

КР ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «2015-2018- жылдарга интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн, ошондой эле жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн социалдык колдоо программасын» бекитүү жөнүндө

 

Иш-чаралар планы
Негиздеме маалымкат

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

«2015-2018- жылдарга интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн, ошондой эле жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар  үчүн социалдык колдоо программасын»

бекитүү жөнүндө

Балдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексинин 6- беренесин ишке ашыруу максатында, жетим балдар жана ата-энесинин кароосуз калган балдар, ошондой эле багып алуучу үй-бүлөлөр үчүн интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн социалдык колдоону камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

Кыргызча

Долбоор “Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Долбоор

“Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштун оор кылдаалында турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга  мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү процесстерин оптималдаштыруу жана автоматташтыруу максатында “Маалыматташтыруу жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17- беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө (мындан ары- СЖКМТ) Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25- июлундагы № 469 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Кыргызча