Ден соолукту чындоо учун берилуучу путёвкалар боюнча

Ден соолукту чындоо учун берилуучу путёвкалар канча жылдан кийин кайра берилет мен 1 топтогу майыпмын ден соолугумду чындоо максатында путёвка алайын дедим эле кандай докуметтер керектелет жана кайда кайрылуу зарыл? толук маалымат беруунуздорду суранам

Русский
Ваше имя: 
Сулайманов Тумонбек

Комментарии

Урамттуу Тумонбек Сулайманов,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-августундагы №457 токтому менен бекитилген, “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомолорду берүү тартиби жөнүндө” Жобого ылайык, I топтогу майыптарга - 5 жылда бир жолу акысыз жана I топтогу майыпты коштогон адамга медициналык көрсөтүүлөргө ылайык, - 50 пайыздык жеңилдетүү менен санаториялык-курорттук дарылоого жолдомо берилет.

Жолдомо алуу үчүн туруктуу катталган жери (жашаган жери) боюнча райондук (шаардык) социалдык өнүктүрүү башкармалыгына төмөнкү документтер берилет:

- жолдомо алууга жеке арыз;

- күбөлөндүрүү актысынын көчүрмөсүн жана майыптуулук тобу жана аны дайындоо мөөнөтүн көрсөтүү менен медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын маалымкатынын көчүрмөсү;

- сунуш кылынган курорттун аталышын көрсөтүү менен санаториялык-курорттук дарылануу үчүн саламаттык сактоо уюмдарынан медициналык көрсөтүүлөрдүн бар экендиги жөнүндө белгиленген формадагы маалымкат;

- санаториялык-курорттук мекемеде коштоп жүрүү зарыл болгон учурда I топтогу майып үчүн саламаттык сактоо уюмунун корутундусу;

- психикасы бузулгандыгы боюнча майыптуулугу бар ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарылануусу үчүн психиатрдын корутундусу;

- жашаган жеринен маалымкат;

- паспорттун көчүрмөсү.